Psykisk massage

Psykisk massage er en omsorgsfuld massage, hvor du vil opleve en dyb afspænding af krop og sind. Psykisk massage øger sanse bevidstheden og krops bevidstheden. Denne dybde afspændende massage giver dig en enestående mulighed for at få løsnet "gamle" dybtliggende spændinger såvel som "nye" mere overfladiske spændinger. Psykisk massage er også unik hvis du har travl hverdag og har brug for at finde din indre ro.