Vi, som praktiserer i klinikken er eksaminerede og RAB. registrerede terapauter. Som terapauter har vi naturligvis  tavshedspligt og der sker ingen registrering med cpr nr. m.v.  Der føres journal, hvilket er nødvendigt ved visse behandlingsformer for at kunne tilrettelægge en rigtig behandling, og journalen er frit tilgængelig for klienten.